رضا حبیب زاده 

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شهید بهشتی ١٣٨٠ 

عضو موسس دفتر متافور از سال ١٣٨٠ تا ١٣٩٢ 

ادامه فعالیت در دفتر شخصی از ١٣٩٢ تا کنون

بخشی از فعالیتهای معماری :
 
ساختمان مسکونی رشت / برگزیده مسابقه معمار سال ١٣٨٣
ساختمان مسکونی سایه‌‌‌ها -کرج / برگزیده اولین دو سالانه هنر و معماری ١٣٩٣
طراحی داخلی مجموعه رستورانهای فست فود باگت / برگزیده جایزه معماری داخلی مجله هنر و معماری سال ١٣٩٠،
ساختمان مسکونی گوشواره‌ها – درکه  / رتبه دوم جايزه معمار سال ١٣٩٥