عنوان :    ساختمان مسکونی گوشواره‌ها (درکه)
رتبه دوم جایزه معمار 95 در گروه مسکونی آپارتمانی

تصاویر پروژه: